Conte dialettali

Ultimi aggiornamenti

Bisin bisela

Bisin bisela

Bisin bisela color sì bela color sì fin-a per Santa Marin-a. Via doré cicatè, tira via questo ...

Sàuta

Sàuta

Sàuta bilàuta, na bela mica ‘d pàuta. Na bela mica ‘d ris, sautoma an paradis.

Sott’a-o ponte

Sott’a-o ponte

Sott’a-o ponte gh’è trae conche, passa o lò e o no ne rompe; passa o rè co-a so ...

Unn-a

Unn-a

Unn-a, Madonna da fortunn-a duae, che belle scignoe, trae, a Madonna da cittae, quattro, ...

Bin Bum bà

Bin Bum bà

Bin Bum bà stocchefisce e baccalà. Traduzione: Bin bum bà stoccafisso e baccalà.

Pimpirinetta noxe

Pimpirinetta noxe

Pimpirinetta noxe Pimpirinetta pan! Traduzione: Pimpirinetta noce Pimpirinetta pane!

Pisiga mugniga

Pisiga mugniga

Pisiga mugniga la gata la riga la riga rigon va ca’ d’burdon sabat la sira golina ...

Au li ulè

Au li ulè

A-ulì-ulè che-tamusè ta-prufitè, ta-lusinghè, tali-lem lem-lem.

Trenta Quaranta

Trenta Quaranta

Trenta quaranta: la pegura la canta; la canta sul sentier, ciama, ciama pigurer. Pigurer ...