Conte dialettali

Ultimi aggiornamenti

Din e dan

Din e dan

Din e dan fi d’un cian fi d’un gat ti xe mat.

A bi bò

A bi bò

A bi bò, bella rimirò, quando vien dal pan, ghe darem la buna man ar sciam.

Ai bai ti mi stai

Ai bai ti mi stai

Ai bai ti mi stai tie mie compagnie San Miriaco tico taco. Ai bai e buff!

Am stram gram

Am stram gram

Am stram gram pic et pic et colegram bourre et bourre ratatam am stram gram.

Am tam boto ‘me

Am tam boto ‘me

Am tam boto ‘me flim flam corpo smè a restare compostare flim flam a ca tò.

An ban dut a mi

An ban dut a mi

An ban dut a mi, fin fan dut a ti, are bare cun pastore, sic sac ca du ce!

An dam ca ra tan

An dam ca ra tan

An dam ca ra tan ci cu alla mu, elle belle, tripi selle tram!

An dan

An dan

An dan tike tan se mecompa re ale lakepume te bis!

An tan tes

An tan tes

An tan tes fili mani pes fili mani cuculus an tan tus

Are melare

Are melare

Are melare Dal sise colare De l’or del fil Del sgulmarìn. Trapassa la rama Secondo ti ...