Scioglilingua dialettali

Ultimi aggiornamenti

Ala chela aca

Ala chela aca

A là chela aca là che la à la ‘n chela cà là alàchelaacalàchelaalànchelacàlà. Traduzione: ...

Biò c’à gnighi

Biò c’à gnighi

“Adgì sempar c’à gnì, ma mai c’à gnighì…! Almen c’à ...

I bottoni

I bottoni

Fuci fucennu, buttuni cuiennu. Fuci fuciuni, cuiendu buttuni…. Corri correndo bottoni ...

Che frago fragoso

Che frago fragoso

Che frago fragoso fraghescio, nel frigo di frammenti di fette di frutta di fragola fatta a ...

Serem l’è

Serem l’è

Serem l’è serem sarà se no sarà serem se rasserenerà! Traduzione: Sereno è sereno sarà se non ...

L’oli

L’oli

L’oli l’è lè l’olla l’è là l’ela lì lè la lom? Traduzione: ...

Mi sì el dis

Mi sì el dis

Mi sì el dis, so el dis, chi el dis, l’è el dis, lu el dis, ma el dis, lu el dis, no el ...

Ti che te tachet i tac

Ti che te tachet i tac

Leggiamo insieme: Ti che te tachet i tac Ti che te tachet i tac, tacum i tac a mi, mi tacat no ...

Sà si

Sà si

Sà si susì sasà? Sì, si susì sasà; Susu si susì sasà!