Stilla natt

Stilla natt,heIiga natt! Allt är frid.
Stjärnan blid skiner på barnet i stallets
strå och de vakande fromma två.
Kristus till jorden är kommen.
Oss är en frälsare född.

Stora stund, heliga stund
Änglars här slår sin rund
kring de vaktande herdars hjord,
rymden ljuder av glädjens ord:
Kristus till jorden är kommen.
Eder är Frälsaren född.

Stilla natt, heliga natt.
Mörkret flyr, dagen gryr.
Räddningstimman för världen slår,
nu begynner vårt jubelår.
Kristus till jorden är kommen.
Oss är en frälsare född

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Dove vuoi andare?